InCoax extra bolagsstämma 2024 (4 JAN)

[featured_image]
  • Version
  • Download 22
  • File Size 4.15 MB
  • File Count 10
  • Create Date December 19, 2023
  • Last Updated January 4, 2024

InCoax extra bolagsstämma 2024 (4 JAN)

Attached Files

File
Summary.pdf
PM - Bulletin from the extraordinary general meeting on 4 January 2024.pdf
PM - Kommuniké från extra bolagsstämma den 4 januari 2024.pdf
Protokoll från extra bolagsstämma.pdf
Fullmaktsformulär.pdf
Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser.pdf
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse 2023-12-19.pdf
Kallelse till extra bolagsstämma 4 januari 2024.pdf
Förslag till beslut om godkännande styrelsens beslut om företrädesemission.pdf
Årsredovisning 2022 med anteckning om årsstämmans resultatdisposition.pdf