InCoax extra bolagsstämma 2022 (19 Oktober )

[featured_image]
  • Version
  • Download 695
  • File Size 6.89 MB
  • File Count 14
  • Create Date September 13, 2022
  • Last Updated October 21, 2022

InCoax extra bolagsstämma 2022 (19 Oktober )

Attached Files

File
InCoax Networks AB - Registreringsbevis (2022-10-21) - #42269117 v1.pdf
InCoax Networks AB - Registrering bemyndigande (2022-10-21) - #42269119 v1.pdf
InCoax Networks AB - Protokoll från extra bolagsstämma den 19 oktober 2022 (exkl. röstlängd) - #42264837 v1.pdf
Summary.pdf
Bulletin from the extraordinary general meeting in InCoax Networks AB.pdf
Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.pdf
Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser.pdf
Revisorns yttrande 220913 sign.pdf
Kallelse till extra bolagsstämma 19 oktober 2022.pdf
Fullmaktsformulär.pdf
Förslag till beslut om emissionsbemyndigande.pdf
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.pdf
Årsredovisning 2021 med anteckning om årsstämmans resultatdisposition_lowres.pdf
Anmälan och formulär för förhandsröstning.pdf