Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.incoax.com.

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i början av maj 2019.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019, kl. 09.20 CET.

För ytterligare information:
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com  
+46 70-8563427