Den engelska versionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.incoax.com.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019, kl. 08.15 CET.

För ytterligare information:
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com  
+46 70-8563427