Aktieägare Antal aktier Kapital och röster, %
Saugatuck Invest AB 5 040 000 27,5
Norrlandspojkarna AB 2 094 128 11,4
BLL Invest AB 2 038 216 11,1
Charles Tooby 1 279 914 7,0
Richard Tooby 595 634 3,3
Nordnet Pensionsförsäkring AB 527 809 2,9
Lars Axelsson 395 278 2,2
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 391 126 2,1
John Fällström 360 737 2,0
Fredrik Lundgren 334 506 1,8
Övriga aktieägare (ca 1 125 st) 5 237 583 28,6
Totalt 18 294 931 100,0

 

Källa: Baserat på Euroclear listor 2019-12-30 och för Bolaget kända uppgifter från större aktieägare.