Konkurrensen intensifieras på bredbandsmarknaden när amerikanska operatörer lanserar MultiGigabit-tjänster

Enligt OMDIA rapporten 2022 erbjuder mer än 25 amerikanska operatörer idag MultiGigabit-tjänster. MultiGigabit-trenden introducerades av Google Fiber för två år sedan, med ett abonnemang med 2/1 Gbps (ned-/uppströms) datatrafik, vilket utgjorde starten på denna trend. Det är fortfarande en nischmarknad men förutspås en stark tillväxt under de kommande åren. Amerikanska Fiber Broadband Association (FBA) förutspår att 2030 kommer datahastigheterna nedströms- och uppströms att nå en topp på 2 Gbps. Kabeloperatörer, som idag har cirka 66 % i marknadsandel för fast bredband, riskerar att hamna på efterkälken på grund av bristen på kostnadseffektiv och högpresterande nätverksutrustning. InCoax A251 NTE skapades för att möta efterfrågan genom att förlänga DPU´ns kapacitet på 2,5 Gbps datahastighet hela vägen till abonnenten. (NTE är en typ av modem som terminerar operatörens nätverk i hemmet.) A251 finns i 15 versioner som stöder 5 olika MoCA AccessTM-band. De kan samexistera med äldre TV-tjänster, möjliggör ETSI Reverse Power Feed och har versioner för extra uteffekt (Extended Range).

En av de stora utmaningarna för företag som arbetar med bredbandsutbyggnad i USA är installationskapacitet. InCoax systemlösningar gör driftsättning enklare och snabbare genom att förenkla installationsförfaranden, automatisera uppdateringar och centralisera konfigurationen. A251 kan installeras av kunden själv, den uppdateras automatiskt vid uppstart och kan konfigureras centralt av operatören genom Zero Touch Provisioning (ZTP).

"Med InCoax MoCA AccessTM 2.5 produktportfölj vill vi hjälpa operatörer att ta marknadsandelar på den mycket konkurrensutsatta MultiGigabit-marknaden. A251 kommer att vara ett viktigt komplement till den befintliga portföljen av NTE:er som erbjuds av InCoax. 2,5 Gigabit symmetriskt bredband över befintligt nätverk i fastigheter till enskilda användare, kommer att täcka konsumentmarknadens efterfrågan under många år framöver, och utgöra ett snabbt att installera och kostnadseffektivt alternativ till fullfiberlösningar”, säger Alf Eriksson, Chief Product and Portfolio Officer, InCoax Networks.

InCoax systemlösningar är baserade på standarden MoCA AccessTM 2.5, vilket är en högpresterande, framtidssäker, pålitlig och kostnadseffektiv teknologi för förlängning av bredband via fiber och radiolänk (FWA) i befintliga flerfamiljshus. InCoax teknologi minskar installationstiden, ökar anslutningsgraden och ger operatörer möjlighet att leverera symmetriska bredbandstjänster i MultiGigabithastighet över befintlig koaxialinfrastruktur i fastigheter.

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabitslösningar.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) återanvänder fastigheters befintliga koaxialkabelnät för bredbandsåtkomst i fiberinstallationer (FTTH) till världens ledande bredbandsoperatörer.
Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement till fiber, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital inkludering och internetåtkomst för alla.


För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar