Teknik från InCoax ger konsumenter möjlighet att lättare välja bredbandsleverantör efter dom från amerikanska FCC

Lund den 7 mars 2022 - Bredbandsoperatörer kan nu få tillgång till befintliga koaxialkabelnätverk i flerfamiljshus och kontorsbyggnader som vanligtvis används av kabel-TV-operatörer, efter en dom från US Federal Communications Commission (FCC; motsvarande svenska Post- och telestyrelsen). Detta möjliggör snabbare och mindre arbetsintensiva installationer av höghastighetsanslutningar i jämförelse med att dra fiber till varje lägenhet.

FCC antog nyligen regler som ger innehavare av lägenheter och kontorsbyggnader större frihet vid val av bredbandstjänster. Nyligen antagna regler i kombination med användning av InCoax Networks teknik för fastighetsnät, erbjuder minskad komplexitet vid installation och ökad total lönsamhet för projekten till följd. Byggnader med befintliga koaxialkabelnätverk och fiber fram till huset, ger operatörer ett alternativ till dyra och arbetsintensiva fiberinstallationer inne i byggnaden.

"FCC:s beslut kommer att bidra till att bredda urvalet av bredbandsleverantörer för miljontals amerikanska hyresgäster och minska hindren för bredbandskonkurrens", säger InCoax Head of Marketing, Sales & Products, Helge Tiainen. "Genom att använda befintligt fastighetsnät i byggnaden till bredbandsåtkomst, underlättas anslutningar av lägenheter och kontorsbyggnader."

FCC vill förbättra bredbandskonkurrensen och förbjuder genom detta beslut kabel-TV- leverantörer från att ingå intäktsdelningsavtal med fastighetsägare och gör det möjligt för konkurrerande operatörer att tillhandahålla Gigabit- och MultiGigabit-tjänster till överkomliga priser. Detta kommer att bidra till att öka konkurrensen till fördel för den tredjedel av USA:s befolkning som bor i hyreslägenheter, bostadsrätter och husvagnsparker.

InCoax har idag MoCA Access-noder installerade i ett stort antal byggnader i 10 amerikanska storstadsområden. Dessa tillhandahåller symmetriska Gigabit-tjänster och går mot Multigigabit-tjänster under 2022. Byggnaderna har vanligtvis ett koaxialkabelnätverk installerat, vilket kan nås från en anslutningspunkt i en källare, väggskåp eller utomhusskåp nära byggnaden. Dessa kablar används av kabel-TV-operatörer men kan också användas av andra operatörer i samexistens. Många användare avslutar linjär-TV-utbudet och väljer att erhålla både TV-innehåll och internettjänster via bredbandsuppkopplingen.

I slutet av förra året undersökte FCC om vissa typer av bredbandsavtal mellan fastighetsägare och leverantörer skulle kunna hämma konkurrensen. Denna omfattade avtal om intäktsdelning, exklusiva kabeldragningar och marknadsföringsavtal mellan fastighetsägare och kabel-TV-leverantörer. Avtal som kan låsa ute andra bredbandskonkurrenter, minska valmöjligheterna för hyresgäster och potentiellt leda till höjda priser.

Detta följer också president Joe Bidens exekutiva order förra sommaren som gav FCC i uppdrag att inta en mer granskande hållning till uppgörelser mellan fastighetsägare och leverantörer som lämnar hyresgäster utan eller begränsade alternativ. Att ge hyresgästerna makt att göra sina eget val och möjliggöra fri konkurrens, bör göra hyresgästerna till de stora vinnarna på lång sikt.

Läs mer om InCoax och dess MultiGigabit-lösningar incoax.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB                                 

jorgen.ekengren@incoax.com

+46 73-899 55 52

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2022 kl. 08.30 (CET).

Om Bolaget

InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer.

För mera information om företaget, besök www.incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar