InCoax lanserar adaptrar för tillämpning i hemmanätverk

InCoax H101 och H251 återanvänder i grunden samma hårdvara som de övriga modemprodukterna i InCoax portfölj, vilka är baserade på MoCA AccessTM. Det finns ett ökat intresse för användning av höghastighetsnät inom hemmet, i syfte att stödja Wi-Fi 6-täckningen i främst enfamiljshus. För InCoax innebär dessa produkter fördelar genom ett breddat operatörserbjudande och därmed möjlighet till ökade försäljningsvolymer. Produkterna finns tillgängliga att beställa från och med det fjärde kvartalet 2022. 

"Genom H101 och H251 kompletterar vi vårt erbjudande till operatörer genom att också erbjuda produkter för hemmanätverk med Gigabit eller MultiGigabit-prestanda. För InCoax innebär detta, förutom en möjlighet till ökad försäljning, också skalfördelar i inköp och produktion”, säger Jörgen Ekengren, VD för InCoax Networks AB.

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabit lösningar.

Denna information lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl. 08:30 (CEST).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer. För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar