Framflyttad första dag för handel för InCoax

Granskningsprocessen av Bolagets ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North är fortsatt pågående  hos Nasdaq med konsekvensen att första dag för handel är framflyttad från den tidigare meddelade dagen, den 20 december 2018.

Bolaget återkommer med uppdaterad information så fort det är möjligt. Ny första dag för handel beräknas offentliggöras när Nasdaqs granskningsprocess avslutats.

Dokument & länkar