InCoax Networks AB stärker ledningsgruppen med ny Utvecklingschef

Morten kommer främst att fokusera på att förädla utvecklings- och underhållsprocessen av nuvarande och framtida produktportfölj och bygga starka samarbeten med externa utvecklingspartners inom hård-och mjukvara. Morten kommer vara baserad på InCoax kontor i Lund.

”Jag ser fram emot att tillsammans med teamet och våra partners stärka InCoax förmåga att utveckla konkurrenskraftiga produkter med en hög nivå av kundnöjdhet”, säger Morten Werther.

”Jag är mycket glad för att ha Morten ombord. Morten kommer med sin höga kompetens och långa erfarenhet att vara ett värdefullt tillskott för att realisera de framtidssäkrade systemlösningar som behövs för att lösa våra operatörskunders problem med att implementera höghastighetsbredband i alla typer av byggnader”, säger Jörgen Ekengren, CEO InCoax Networks.

Thomas Svensson kvarstår som CTO, platschef i Gävle och medlem av ledningsgruppen. 

InCoax MoCA Access 2.5-plattformen är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt för att genomföra fiberstrategin hela vägen till användaren i flerfamiljshus. Implementering av InCoax Fiber Access Extension-lösningen accelererar antalet driftsättningar och kortar tiden till ökade intäkter för operatören.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 kl. 08.00 (CEST).

Dokument & länkar