Ordinarie CFO i InCoax Networks AB är tillbaka

Förändringen träder i kraft med omedelbar verkan.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendekontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 08:00 (CEST).

Dokument & länkar