InCoax erhåller order avseende fälttest från expansiv amerikansk Fiber/LAN-operatör

Givet framgångsrika fälttest förutser vi att denna Fiber/LAN operatör avser att påbörja driftsättningen i en nationell kommersiell utrullning med start hösten 2020. InCoax MoCA Access 2.5 plattformen är ett kostnadseffektivt och snabbt alternativ för att genomföra fiberstrategin hela vägen till användaren. Implementering av InCoax lösning accelererar antalet driftsättningar av abonnenter och kortar tiden till ökade intäkter för operatören.

“Labtesterna gick mycket bra och vi har installerat vårt managementsystem som förberedelse för kommande fälttest. Denna order är mycket uppmuntrande och kan visa sig vara ett viktigt steg för att få ett starkt fotfäste på den amerikanska marknaden. Vi delar deras passion för problemlösning och engagemang, så jag har goda förhoppningar om att detta är en startpunkt för ett långt kommersiellt samarbete"; säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax Networks.

Dokument & länkar