InCoax Networks AB:s delårsrapport, april – juni 2023

Finansiell utveckling

April – juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 318 146 SEK (4 140 375), omsättningen i linje med budget, drivet av försäljning till en USA-baserad FiberLAN-operatör.
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 316 637 SEK (-5 051 551), en förändring drivet av en mindre avsättning till anläggningstillgångar men kompenseras samtidigt av en positiv bruttovinstmarginal.
  • Resultat efter skatt uppgick till -6 472 333 SEK (–5 076 493), och resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (–0,12).
  • Periodens kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till -11 331 218 SEK (-11 021 625).

Januari – juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 22 249 808 SEK (9 828 524), omsättningen i linje med budget, drivet av försäljning till en USA-baserad FiberLAN-operatör.
  • Rörelseresultatet uppgick till -9 399 145 SEK (-11 344 718), en förbättring drivet av en ökad avsättning till anläggningstillgångar och en positiv bruttovinst.
  • Resultat efter skatt uppgick till -9 662 459 SEK (–11 402 103), och resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (–0,28).
  • Periodens kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till -9 207 547 SEK (-20 304 808).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • InCoax Networks AB stärker ledningsgruppen med Jakob Tobieson som Chief Operations Officer, COO.
  • InCoax erhåller tilläggsorder på 5 MSEK från den USA-baserade FiberLAN-operatören.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet (pdf). Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2023 kl. 08:30 (CEST).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) återanvänder fastigheters befintliga koaxialkabelnät för bredbandsåtkomst i fiberinstallationer (FTTH) till världens ledande bredbandsoperatörer.
Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement till fiber, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital inkludering och internetåtkomst för alla.

 

För mera information om företaget, besök incoax.com. Vator Securities AB, tel. +46 8-5800 6599, ca@vatorsec.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar