Ny styrelseordförande i InCoax Networks AB

”Vi i styrelsen vill uttrycka vår uppskattning till Richard för hans mycket värdefulla bidrag till InCoax utveckling de senaste åren och vi beklagar men respekterar hans beslut." säger Peter Agardh, ny styrelseordförande.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2020 kl. 10:30 (CET).

Dokument & länkar