InCoax erhåller tilläggsorder på 96 kUSD (975 kSEK) från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.

Operatören kompletterar de tidigare beställningarna för 2023 avseende den expansion som operatören ska genomföra med InCoax lösning. Detta har resulterat i ytterligare en order i syfte att säkerställa tillgången på produkter under 2023.

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabitslösningar.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2022 kl. 15:15 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) återanvänder fastigheters befintliga koaxialkabelnät för bredbandsåtkomst i fiberinstallationer (FTTH) till världens ledande bredbandsoperatörer.
Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt, kostnadseffektivt samt smidigt komplement till fiber, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital inkludering och internetåtkomst för alla.

För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar