InCoax Networks AB offentliggör nya finansiella mål

Bolaget befinner sig i en expansiv fas med ett ökat fokus på tjänsteförsäljning genom licensiering av mjukvara och annan service. En succesiv funktionstillväxt i mjukvaran kommer att bredda antalet användningsfall och därmed öka Bolagets adresserbara marknad. De pågående satsningarna förväntas skapa betydande potential för Bolaget.

  • För år 2022 är Bolagets målsättning att fördubbla nettoomsättningen jämfört med föregående år.
  • För år 2023 är Bolagets målsättning att leverera en fortsatt stark nettoomsättningstillväxt.
    Oräknat en potentiell serieorder från den amerikanska Tier-1 operatören bedömer vi att tillväxten överstiger 50% 2023.

Vidare kommer bolagets fokus på mjukvara/tjänsteförsäljning samt fortsatta expansion på sikt att bidra till tydligt förbättrad bruttomarginal och lägre kapitalbindning.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 januari 2022 kl. 08:30 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar innovativa och framtidssäkrade lösningar inom bredbandsaccess. InCoax MoCA Access 2.5 plattform tillhandahåller nästa generations kostnadseffektiva Multi-Gigabit Fiber Access Extension lösningar till världens ledande telekom-, kabel TV- och bredbandsleverantörer. För mera information om InCoax, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar