InCoax utser Marie Svensson till finansdirektör

Maries huvuduppgift som finansdirektör kommer att vara att leda alla aspekter av ekonomi, inklusive att delta i att utveckla InCoax mot våra tillväxtmål, rapportering till verkställande direktören. Hon kommer att hantera Investor Relations and Information Management tillsammans med VD.

Marie efterträder Pontus Bogren, som oväntat måste avsluta sin anställning på grund av personliga skäl.

Marie kommer att börja sin anställning hos InCoax den 1 januari 2019. Marie är idag finansdirektör hos Sol Voltaics AB, ett utvecklingsföretag inom nanoteknologi för solceller. Innan dess var Marie Executive Vice President och ekonomichef hos GLO AB, ett utvecklingsföretag inom nanowire-baserade microLEDs för bildskärmar. Marie har en Kandidatexamen (i Företagsekonomi) och en Masterexamen (i Företagsekonomi och management) från Lunds universitet.

“InCoaxs teknologi och kostnadseffektiva lösning för höghastighetsbredband är en mycket bra grund att stå på inför kommande marknadspenetration och expansion. Jag är väldigt glad att börja på InCoax och bli del av det professionella teamet vid en sådan spännande tid” säger Marie Svensson, CFO.

“Med Marie Svenssons uppvisade erfarenhet från högteknologiska företag, och hennes passion och driv, är jag väldigt glad att välkomna henne till InCoax” säger Peter Carlsson, CEO.

Innan Marie börjar sin anställning, har InCoax en tillfällig CFO-lösning för att säkerställa förberedelserna inför kommande notering. Vi har anställt Emil Bendroth från november till januari. Emil har en examen från Internationella ekonomprogrammet (Master in International Business Administration and Finance) från Lunds universitet och har 20 års arbetslivserfarenhet, senast som CFO på ProstaLund AB (publ.).

Dokument & länkar