InCoax Networks AB aktiverar utvecklingskostnader

Styrelsens bedömning bygger på att InCoax nu ser en tydlig efterfrågan på bolagets produkter och tillsammans med operatörskunder kan göra en bättre prognos för den framtida försäljningen av både den nuvarande produktlinjen och den nya som är under utveckling i nära samarbete med en stor Tier-1 operatör i Nordamerika.

Ändringen av redovisningsprincipen gäller från och med tredje kvartalet 2020. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 kl. 08.58 (CET).

Dokument & länkar