Positiva kundmöten under Gigabit Access

InCoax deltog på Gigabit Access konferensen som i år hade temat Strategi och Innovation för Nästa Generations Nätverk (Next Generation Networks), som omfattade presentationer, rundabordssamtal, paneldebatter, speed-dating samt ett mindre utställningsområde.

Helge Tiainen, Business Development Manager på InCoax, moderade ett rundabordssamtal kring: Vikten av konvergens för access-nätverk (The importance of convergence for access networks) och höll även en presentation: Teknologier för att flytta fiberanslutningen närmare slutkund (Technology for Fiber Deep Access Extension). Helge Tiainen är ordförande i MoCA Access™ arbetsgruppen inom Multimedia over Coax Alliance (MoCA®) och sitter i styrelsen för Broadband Forum.

“Under Gigabit Access har vi haft uppföljningsmöten med några befintliga potentiella kunder och definierat nästa steg. Vi har även blivit kontaktade av nya potentiella kunder där vi nu ska utvärdera potential och möjligheter”, säger Håkan Rusk, Chief Sales and Marketing Officer för InCoax.

Gigabit Access konferensen som samkörs med konferensen Networks 4.0 har tillsammans ca 300+ besökare från 150+ företag lokaliserade i 40+ länder. De flesta deltagande bolagen är telekommunikations- och/eller fiberoperatörer.

InCoax Team at Gigabit Access2019
InCoax-teamet på Gigabit Access 2019

Dokument & länkar