InCoax erhåller miljonorder från amerikansk Fiber/LAN-operatör

Operatören har för närvarande cirka en halv miljon abonnenter och är aktiv i mer än 10 storstadsområden i USA.

Denna order ligger helt i linje med InCoax strategi att öka försäljningen av den nuvarande produktgenerationen in:xtndTM i rätt marknadssegment och till expansiva operatörskunder. InCoax systemlösning passar mycket bra i operatörens Fiber/LAN-användningsfall. Dessutom är timingen mycket bra för att i ett nästa steg också implementera den uppgraderade produktlinjen, som nu är under utveckling i nära samarbete med en annan stor operatör”, säger Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB. 

Ordern är viktig för den kommersiella tillämpningen av MoCA Access 2.5-teknologin på den amerikanska marknaden. Försäljningspotentialen till både denna operatörskund och andra operatörer med motsvarande behov är betydande”, säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax Networks AB.

InCoax MoCA Access 2.5-plattformen är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt för att genomföra fiberstrategin hela vägen till användaren. Implementering av InCoax lösning accelererar antalet driftsättningar av abonnenter och kortar tiden till ökade intäkter för operatören.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl. 09.00 (CET).
 

Dokument & länkar