Ny interim CFO i InCoax Networks AB

Peter Hasselberg har en gedigen och lång erfarenhet inom business control, redovisning och finans genom CFO- och controllerbefattningar på bl a Assa Abloy, Toyota och Trelleborg. Peters senaste uppdrag var som Head of Business Control på Euromaster.

Förändringen träder i kraft med omedelbar verkan.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020 kl. 09.00(CET).

Dokument & länkar