InCoax Networks (publ.) ingår Master Purchase Agreement med Google Fiber Inc.

Google Fibers är en Fiber/LAN-operatör som tillhandahåller Gigabit- och Multigigabittjänster i 19 storstadsområden i USA.

”Detta avtal stärker vårt samarbete när vi fortsätter att leverera InCoax lösningar för att säkerställa Gigabit-hastigheter till deras slutkunder”, säger Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 december 2021 kl. 08.30 (CET).

Dokument & länkar