InCoax erhåller order på 1,8 miljoner USD (19,9 miljoner SEK) från den USA-baserade FiberLAN-operatören

Det nära samarbetet mellan InCoax och operatören fortsätter att utvecklas och förväntade volymer för 2024 börjar att utkristalliseras. InCoax kommer även fortsättningsvis att spela en viktig roll i operatörens expansionsplaner för bredband via fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA). Detta har resulterat i en order som säkerställer tillgången på produkter under inledningen av 2024.

"Samarbetet mellan FiberLAN-operatören och InCoax präglas av starkt förtroende, vilket tydligt återspeglas i deras kontinuerliga beställningar. InCoax systemlösning har etablerat sig som en pålitlig teknik och stöder FiberLAN-operatörens aggressiva expansionsstrategi för att erbjuda Multigigabit-tjänster i 32 områden, inklusive flera storstadsområden i USA. Samarbetet med FiberLAN-operatören fortsätter framgångsrikt, och InCoax spelar en viktig roll i att stödja deras omfattande tillväxt", säger Andreas Bergman, Head of Sales på InCoax Networks AB.

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabitslösningar.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 11:00 (CET).

För ytterligare information:

Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) ger ny användning till fastigheters befintliga koaxialkabelnät för förlängning av fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA) till världens ledande bredbandsoperatörer. Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital integration och bred tillgång till internet.

För mera information om företaget, besök incoax.com. Vator Securities AB, tel. +46 8-5800 6599, ca@vatorsec.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar