InCoax Networks AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, incoax.com.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
15 maj 2020, kl. 16.15 CET.

Dokument & länkar