InCoax tar sig in på den polska marknaden med stöd från den inhemska systemintegratören FCA

FCA har över 25 års erfarenhet av att arbeta med de mest framstående telekomoperatörerna på de lokala och angränsande marknaderna. FCA är en av de största teknikintegratörerna av fiberoptiska lösningar i Polen och är inriktade på större optiska överföringssystem. Tack vare samarbetet med världens största tillverkare av telekommunikationslösningar erbjuder FCA sina kunder de mest uppdaterade systemen och lösningarna. Med ett omfattande nätverk av lokala kontor och ett gott rykte har FCA under de senaste åren utökat sin verksamhet kraftigt och fått många Gasellpriser och andra utnämningar, certifikat och utmärkelser.

FCA inkluderar i och med det nya samarbetet In:xtnd i sin portfölj av lösningar för bredbandsnätverk inuti byggnader. Genom detta kan FCA erbjuda ett eftertraktat kostnads- såväl som tidseffektivt komplementet till fibernätverk baserat på existerande koaxialkablar. Detta är något som de över 400 kabelbolagen och internetleverantörerna i Polen har letat efter för att öka antalet anslutningar och aktiva abonnenter. FCA har redan identifierat flera nya affärsmöjligheter som de med InCoax stöd kommer att adressera med en lösning baserad på In:xtnd.

“Enligt den senaste Rapporten om status för telekommunikationsmarknaden i Polen 2018, som tillhandahålls av Byrån för elektronisk kommunikation (UKE) - tillsynsmyndighet med ansvar för telekommunikation och postverksamhet och hantering av frekvenser, ser vi en tydlig trend att den polska telemarknaden växer. År 2018 översteg värdet på den polska Internet Access-marknaden 1,4 miljarder USD med över 15,8 miljoner användare av Internetaccesser, vilket är en ökning med nästan 10 % jämfört med föregående år. Utvecklingen av marknaden för bredbandsanslutning till Internet är inte bara kopplad till de växande behoven hos slutanvändarna, utan också med nya teknologier och affärsinriktningar som industri 4.0, IoT och Smart Cities. Vi är övertygade om att InCoax-lösningarna baserade på den nya MoCA Access 2.5-teknologin uppfyller kraven på vår marknad.” säger Krzysztof Rychlik, VD för FCA.

"Vi är mycket glada över att samarbeta med en så erfaren och kompetent partner som FCA. Den polska marknaden mognar och växer snabbt med många spännande ömsesidiga möjligheter. Tillsammans med FCA kommer vi att kunna ta oss an dessa möjligheter och genom In:xtnd stödja den ökande efterfrågan på kostnadseffektiva gigabit-lösningar." säger Håkan Rusk, Chief Sales and Marketing Officer för InCoax.

Om In:xtnd
In:xtnd är lätt (EASY) att installera eftersom det använder byggnadens existerande kabelinfrastruktur för uppkoppling av bredbandslösningar (fiber access extension). Modemen kopplas enkelt in av användaren själv och systemet kan driftsättas i olika steg, vilket gör att den dagliga driften av exempelvis hotell och sjukhus störs minimalt. In:xtnd är snabbt (FAST), 2,5 Gbps data på varje kanal, i princip symmetriskt (lika snabb upp- som nedladdning av data). In:xtnd är smart (SMART) eftersom det använder existerande kabelnät och därmed även det miljömässigt smartare alternativet. Snabb och lätt driftsättning leder även till ökad tillgång till fastigheter och därmed flera abonnenter, samt kort tid till att tjänster kan driftsättas (short time to revenue).

Dokument & länkar