Tysk order på InCoax nya In:xtnd™-lösning

BBV Deutschland har efter framgångsrika tester av InCoaxs In:xtnd™-lösning beslutat att göra en första installation i centrala Tyskland. Ordern är värd 235 kSEK, med planerad utleverans i maj. Ordern är för InCoax kommersiella lösning In:xtnd, som är den första lösningen i världen baserad på MoCA Access™ 2.5 med hastigheter upp till 2,5 Gigabit per sekund i befintliga koaxialnät.

"Vi är mycket nöjda med att BBV Deutschland har valt vår In:xtnd-lösning. Jag ser det här som ett första viktigt steg mot en bredare utrullning av vår lösning i Tyskland. Detta passar väl in i vår strategi där vi fokuserar på den stora tyska marknaden med mycket befintlig koaxial infrastruktur i byggnader." säger Peter Carlsson, VD för InCoax.

Dokument & länkar