Ny interim CFO i InCoax Networks AB

Mats Svensson har en gedigen och lång erfarenhet inom business controlling, redovisning och finans från såväl noterade som onoterade bolag, bl a Imperial Logistics, Flint Group och Nestlé. Mats senaste uppdrag var som Business Controller/Finance Manager på ScanCoin. Emil kommer att bistå Mats med överlämning under det första kvartalet.

”Vi välkomnar Mats till teamet i rollen som interim CFO. Hans erfarenhet och profil kommer vara en tillgång i InCoax fortsatta resa. Vi passar även på att tacka Emil för hans bidrag till bolagets utveckling och önskar honom lycka till med framtida uppdrag”, säger Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB. 

Förändringen träder i kraft med omedelbar verkan.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022 kl. 08:00 (CEST).

Dokument & länkar