Att kombinera extension-teknologi för bredband med fiber- och radiolänkinstallationer är nyckeln för att överbrygga den digitala klyftan i USA, säger InCoax

Utvecklingen av radiolänktekniken (eng. FWA, Fixed Wireless Access) har varit omfattande de senaste åren och banat vägen för högpresterande bredbandstjänster med multigigabithastighet. Men att förlänga dessa tjänster till individuella lägenheter inom flerfamiljshus utgör en stor utmaning. Traditionella telefonledningar har prestandabegränsningar och att installera ny Ethernetkabel är kostsamt och stör lägenhetsinnehavarna. Erfarenheterna från fiberinstallationer är liknande. Denna så kallade ’Last Mile Challenge’ har resulterat i att många befintliga flerfamiljshus har blivit utan anslutning, särskilt på grund av att fiberinstallationer är så tidskrävande, arbetsintensiva och kostsamma.

Statligt finansierade program i USA som Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) Program, förvaltat av National Telecommunications and Information Administration (NTIA), tillför betydande belopp till bredbandsindustrin. Medan fiberinstallationer har varit det primära fokuset kan fördelarna med alternativa lösningar för att adressera problem med att ansluta kunder inte ignoreras, särskilt med tanke på att medel trots sin omfattning ändå är begränsade.

Kraven på prestanda för bredbandsinstallationer ökar, vilket äldre FWA-utrustning ofta inte kan uppfylla. Detta utgör ett hot mot små till medelstora operatörer som behöver investera för att uppgradera eventuell gammal utrustning, för att inte riskera att bli ersatt av annan leverantör eller teknik.

InCoax MoCA Access 2.5 är en teknologi som återanvänder befintliga koaxialkabelnät i flerfamiljshus för att lösa dessa utmaningar. Systemen minskar installationskostnader och påskyndar avkastning på investeringen genom sin snabba installation. Resultatet är en bredbandsuppkoppling med multigigabithastighet som möjliggör att FWA- och fiberoperatörer samt tjänsteleverantörer kan erbjuda gigabit- eller multigigabit-tjänster till sina kunder. För att skydda företag har en utmaningsprocess inrättats under BEAD-paraplyet (https://www.internetforall.gov/bead-challenge-process-policy).

Under de senaste fyra åren har InCoax levererat FWA-förlängning till tusentals flerfamiljshus i USA. Eftersom de amerikanska koaxialkabelnäten primärt är utformat som punkt-till-punkt (Home Run, i motsats till stjärn- eller kaskadnät) är det enkelt att konvertera kabelkunder till FWA-tjänster. Uppkopplingshastigheter når vanligtvis symmetriskt 1 Gbps, med ett ökande antal installationer som erbjuder MultiGigabit-hastigheter på 2 Gbps. Med de hastigheter på upp till 2,5 Gbps som kan uppnås idag och potentialen för 10 Gbps inom en snar framtid erbjuder MoCA Access-tekniken kostnadseffektivt enastående prestanda i koaxialkabelbaserade bredbandslösningar.

InCoax koncept omfattar en central styrenhet och NTE-modem i varje lägenhet, vilket underlättar effektiv uppkopplingshantering. Genom att dra nytta av befintliga koaxialkabelnät spelar InCoax en avgörande roll för att möjliggöra att FWA- och fiberoperatörer levererar Gigabit- eller MultiGigabit-tjänster till kunder över hela USA. Med sin skalbara mjukvara för tjänstehantering och funktioner för enkel driftsättning (Zero Touch Provisioning) revolutionerar InCoax bredbandsdistributionen och överbryggar den digitala klyftan.

Besök InCoax Networks i monter 517 på WISPAmerica 2024, Oklahoma City Convention Center den
4–7 mars.

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabitslösningar.

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) ger ny användning till fastigheters befintliga koaxialkabelnät för förlängning av fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA) till världens ledande bredbandsoperatörer. Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital integration och bred tillgång till internet.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

För mera information om företaget, besök incoax.com. Vator Securities AB, tel. +46 8-5800 6599, ca@vatorsec.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar