InCoax Networks undertecknar MoU med Nokia

Det nyligen undertecknade avtalet etablerar villkor och riktlinjer för den globala leveransen av InCoax MoCA AccessTM-baserade lösningar, utformade för Fiber Access Extension med multigigabit-prestanda över koaxialkabelnätverk i flerfamiljshus (Multiple Dwelling Unit, MDU).

Detta MoU markerar starten på ett samarbete mellan de två företagen med målet att sömlöst integrera InCoax produkter och lösningar i Nokias befintliga helhetslösning för bredbandsåtkomst, inklusive hantering genom Nokias Altiplano™ Access Controller (manageringssystem). InCoax teknik för Fiber Access Extension kompletterar på så sätt Nokias Gigabit Connect och Passive Optical Network (PON)-lösningar. Nokia, som innehar en global marknadsledande position inom XGS-PON (10-gigabit PON-lösningar), strävar efter att positionera InCoax systemlösning som ett snabbt och effektivt alternativ i flerfamiljshus där fiberinstallation inte är praktiskt genomförbar.

Synergin mellan Nokias och InCoax kostnadseffektiva lösningar innebär betydande besparingar både vid installation och driftsättning av bredbandsinstallationer. Lösningen minskar tiden för installation och därmed kostnader för fastighetsägare, hyresvärdar och boende, samtidigt som den säkerställer optimal anslutningsprestanda.

”Det är mycket glädjande att konstatera att InCoax systemlösning har potential att ingå i Nokias övergripande marknadserbjudande och kunna göras tillgänglig för deras stora kundbas. Vi är övertygade att detta kommer att leda till en lång och ömsesidigt givande affärsrelation med Nokia”, säger Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks.

”InCoax branschledande MoCA Access-lösning kommer att bli en viktig del av Nokias portfölj för bredbandsåtkomst och befintliga Gigabit Connect-lösning. Med InCoax lösning kommer vi att kunna bättre stödja kabeloperatörer att enkelt leverera multigigabit-tjänster över befintlig koaxialkabel i MDU:er och byggnader som är för svåra att driftsätta med fiber”, säger Geert Heyninck, Vice President of Broadband Networks för Fixed Networks, Nokia.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 december 2023 kl. 08:30 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) ger ny användning till fastigheters befintliga koaxialkabelnät för förlängning av fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA) till världens ledande bredbandsoperatörer.
Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital integration och bred tillgång till internet.
 

För mera information om företaget, besök incoax.com. Vator Securities AB, tel. +46 8-5800 6599, ca@vatorsec.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar