InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – september 2021

Finansiell utveckling

Juli – september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 623 222 SEK (346 553), fortsatt mycket högre omsättning än föregående år, drivet av försäljning till en USA-baserad FiberLAN-operatör.
 • Rörelseresultatet uppgick till –3 676 744 SEK (–17 160 056), en förbättring drivet av ökad försäljning och lägre personalkostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till –3 693 277 SEK (–17 439 827), och resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (–0,95).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet låg i linje med föregående år -10 496 778 SEK (-10 427 312).

Januari september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 17 648 565 SEK (1 068 214), vilket är den högsta försäljningen för nio månader i företagets historia. Detta är drivet av försäljning till en USA-baserad FiberLAN-operatör.
 • Rörelseresultatet uppgick till –16 518 375 SEK (–48 768 163), en förbättring drivet av ökad försäljning samt lägre personalkostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till –16 584 863 SEK (–49 159 530), och resultat per aktie uppgick till –0,45 SEK (–2,69).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden förbättrades till 7 458 704 SEK (-26 642 745).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Ny produkt för den växande XGS-PON marknaden förlanserades på mässan Fiber Connect
  25 - 28 juli i Nashville, USA.
 • Lansering av D2501 kontrollenhet för små och medelstora flerfamiljshus på Broadband Forum UFBB vBASe 2021 virtuella mässa 21 september.
 • Emil Bendroth är åter i tjänst som ordinarie CFO.
 • Morten Werther rekryteras som ny Utvecklingschef och medlem av ledningsgruppen. Tillträdde  tjänsten den 23 augusti.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Amerikanska Fiber/LAN-operatören inleder tester av InCoax D2501 kontrollenhet.
 • Nordamerikansk Tier1-operatör har framgångsrikt genomfört fälttester av InCoax MoCA AccessTM systemlösning.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet. Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 november 2021 kl. 08:30 (CET).

Dokument & länkar