InCoax signerar nytt ODM avtal som stärker kapacitet och produktportfölj avseende modem

InCoax står inför en situation då efterfrågan av produkter snabbt kan öka under en kort period. För att snabbt och kostnadseffektivt kunna öka tillverkningstakten och säkra tillgången av produkter, har ett avtal slutits med en väletablerad ODM, kapabel att snabbt kunna möta ökande volymkrav. Alla nuvarande och kommande produktdesigner samt andra tillhörande tillgångar, kommer även fortsättningsvis vara exklusiv egendom av InCoax.

De första produkterna från detta nya samarbete kommer att visas på BBWF i Amsterdam den 15 – 17 oktober.

De nya in:xtnd Access modemen har optimerats på en rad punkter och mest signifikant är den förbättrade länkbudgeten i dataöverföringen samt att modemen nu kan erbjudas med en eller två ethernetportar. BBWF är ett av Europas ledande events för kunder och leverantörer av infrastruktur och bredbandstjänster. Eventet har drygt 4000 deltagare i beslutsfattande position från telekom och fiberoperatörer. Samtliga nya in:xtnd-produkter är CE och FCC-märkta för att kunna adressera nyckelmarknader i Europa och Nordamerika.

För att få veta mera, besök InCoax i monter J30 på BBWF i Amsterdam eller kontakta oss på sales@incoax.com.

"Detta avtal tryggar en säker tillgång av högkvalitativa produkter i linje med den förväntade marknads-penetrationen av in:xtnds produktlinje. Vår tillverkning måste i dagsläget vara redo för att snabbt kunna anpassa sig till den förväntat stora ökningen i efterfrågan från marknaden. En stabil tillgång till produkter är en viktig förutsättning för vår fortsatta globala marknadsexpansion”, säger Peter Carlsson, VD på InCoax.

Dokument & länkar