AngaCom - Light up your coax with light speed!

En av de viktigaste mässorna i år, AngaCom i Köln, Tyskland, har just gått av stapeln. Intresset för InCoax-lösning för Fiber Access Extension, In:xtnd™, har varit enormt. Sedan förra årets mässa är produkten nu fälttestad, fullt kommersialiserad och redo att marknadsföras och säljas bredare med fokus på våra prioriterade marknader.

Två viktiga mål fastställdes för mässan. Det första målet var att leta efter partners som kan ta In:xtnd till slutkonsumenterna, både när det gäller att sälja och installera systemet samt att ta ansvar för nätverket och genomföra service och underhåll. Med temat "Light up your coax with fiber speed" och "Coax < 3 Fiber" har nya kontakter etablerats och gamla relationer fördjupats. Feedbacken från besökarna har varit mycket positiv. Många upplever svårigheter med att nå sina utrullningsmål för fiber, på grund av de "sista milutmaningar" som existerar om man enbart arbetar med fiber hela vägen. Möjligheten att erbjuda fiberförlängning genom koax är en lösning som efterfrågas.

Det andra målet, att komma i kontakt med slutanvändarna, var vi också var framgångsrika med. Ett stort antal kontakter togs, vilket banar väg för nya partners att få en bra start med sin In:xtnd försäljning. Med över 250 individuella diskussioner har vi bekräftat ett brett intresse över flera marknadssegment.

Vi återkommer hem från AngaCom med ett stort antal nya potentiella kunder att följa upp, vilket sätter agendan för säljkåren för en tid framåt, och kan mycket väl vara utgångspunkten för den snöbollseffekt som vi har jobbat hårt för att uppnå.

InCoax-teamet på AngaCom 

Dokument & länkar