InCoax effektiviserar ledningsgruppen

Inköpsarbetsuppgifterna flyttas till Operations och produktledningsansvaret kommer att hanteras av ledningsgruppen.

Jesper har varit anställd i företaget sedan maj 2018 då han tillträdde rollen som Product and Sourcing Manager i företagets ledningsgrupp. Jesper kommer att arbeta fram till februari 2020 för att säkerställa en smidig överlämning.

Med detta vill InCoax ta tillfället i akt att tacka Jesper för hans värdefulla bidrag och önskar honom lycka till med framtida åtaganden.

Dokument & länkar