InCoax erhåller ytterligare följdorder på 2 MSEK från amerikanska Fiber/LAN operatören

Operatören har för närvarande cirka en halv miljon abonnenter och är aktiv i mer än tio storstadsområden i USA.

”Försäljningsframgångarna är tecken på att vi träffar rätt med vårt marknadserbjudande gällande både prestanda och ekonomi”, säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax Networks.

InCoax MoCA Access 2.5-plattformen är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt för att genomföra fiberstrategin hela vägen till användaren. Implementering av InCoax Fiber Access Extension lösningen accelererar antalet driftsättningar och kortar tiden till ökade intäkter för operatören.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 09.00 (CEST).

Dokument & länkar