InCoax Networks AB (publ) publicerar engelsk version av årsredovisningen för 2018

Den engelska versionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.incoax.com.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019, kl. 08.15 CET.

Dokument & länkar