InCoax Networks AB kommunicerar att nettoomsättningen för 2023 förväntas överstiga det finansiella målet

Operatörer har en generell utmaning i att ansluta befintliga flerfamiljshus till sina fiber- och radioaccessnät och är i behov av alternativa och kompletterande lösningar till FTTH. InCoax är bra positionerat för att täcka detta behov med snabba, enkla och kostnadseffektiva systemlösningar för fiber- och radioaccessförlängning. Denna utveckling i kombination med beställningar inom segmentet hemnätverk har drivit försäljningstillväxten vilket resulterat i att InCoax förväntas överträffa det tidigare kommunicerade finansiella målet för 2023.

Siffrorna är preliminära och inte reviderade av bolagets revisor. Fullständig information kommer att redovisas i samband med ordinarie bokslutskommuniké som offentliggörs den 8 mars 2024.

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabitslösningar.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 december 2023 kl. 08:30 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) ger ny användning till fastigheters befintliga koaxialkabelnät för förlängning av fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA) till världens ledande bredbandsoperatörer.
Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital integration och bred tillgång till internet.

För mera information om företaget, besök incoax.com. Vator Securities AB, tel. +46 8-5800 6599, ca@vatorsec.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar