Alf Eriksson utsedd till Chief Product and Portfolio Officer

Nuvarande styrelsemedlemmen Alf Eriksson har från 1 mars blivit utsedd till Chief Product and Portfolio Officer (CPPO) och medlem i ledningsgruppen på InCoax Networks AB. Alf har en gedigen erfarenhet av produktledning från bl a Ericsson, SmartTrust/ Giesecke+Devrient och Edgeware. Alf har tidigare varit VD för Netcom Consultants, ett telekomkonsultbolag inom Stenbeck gruppen.  Alf kommer parallellt med detta uppdrag att ingå i styrelsen till nästa ordinarie årsstämma. Bakgrunden till rollen är den generella marknadstillväxten för fiberförlängningslösningar för flerfamiljshus, det ökade intresset av InCoax systemlösningar från stora operatörer och det ökade antalet användningsfall som följer av detta.

Helge Tiainen fortsätter i sin roll som Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) med fokus på standardisering, affärsutveckling, marknadsföring och försäljning.

”Tiden som styrelsemedlem i InCoax har gett mig en god insikt i bolaget och en förståelse för den mycket stora marknadspotentialen. Jag ser fram emot att utveckla bolagets portfölj av produkter och tjänster för stora operatörers användningsfall” säger Alf Eriksson, CPPO, InCoax Networks AB.

Det känns mycket bra med Alf i teamet och han kommer tillsammans med övriga ledningsgruppen att bilda ett mycket starkt team för att ytterligare positionera InCoax på operatörsmarknaden genom en stark koppling mellan produktledning, produktutveckling, försäljning och leveranser”, säger Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB. 

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabitslösningar.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2023 kl. 16:30 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) återanvänder fastigheters befintliga koaxialkabelnät för bredbandsåtkomst i fiberinstallationer (FTTH) till världens ledande bredbandsoperatörer. Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement till fiber, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital inkludering och internetåtkomst för alla.


För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar