TDL Canada ingår distributörsavtal med InCoax för in:xtnd [TM ]

Under sina +40 års verksamhet har TDL byggt upp djup kunskap om branschen samt etablerat en solid och lojal kundbas. Med ledord som “Kunden i centrum” (Customer-Comes-First) marknadsför sig TDL mot integratörer, leverantörer, E-handelsaktörer och installatörer, rikstäckande genom egen lastbilsflotta. Den fullt tvåspråkiga (engelska/franska) och mycket kompetenta servicepersonalen, assisterar de många och välkända kunderna, representerande såväl nationella som internationella varumärken.

In:xtnd system för Ethernet över koax är mycket intressant och potentiellt mycket attraktivt för vår marknad och kundbas. Det hjälper dem att minska installationstid och kostnader, öka marknadsandel och göra dem mera konkurrenskraftiga. Vi ser mycket fram emot att marknadsföra detta system”; säger Shawn Tennier President, TDL."Vi har i linje med vår strategiska plan nu slutit ett avtal med en större nordamerikansk distributör att marknadsföra och göra in:xtnd tillgänglig för flera potentiella kunder. Vi är mycket glada att kunna inleda detta samarbete vilket ger oss stark tillgång till den mycket intressanta kanadensiska marknaden. Vi har stora förhoppningar att detta ska leda till ett långt och betydelsefullt samarbete för båda parter"; säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax.

Dokument & länkar