InCoax erbjuder kostnadseffektiv fiberåtkomst genom brittiska Housing Associations

Dagens smarta hem övervakar temperatur, luftfuktighet, vattenläckor, strömförbrukning, brand- och inbrottslarm, smarta dörrlås m m. Detta sparar kostnader, ökar komfort och säkerheten för de boende. Covid-19 har tydligt bevisat behovet av internetanslutning för studier, arbete, sociala aktiviteter och underhållning. Behovet är i stort sett detsamma för alla medborgare och bör, som en del av social integration och personlig utveckling, göras tillgängligt för alla. Att bo i bidragsstödda bostäder bör inte begränsa tillgängligheten till dessa tjänster.

Den goda nyheten är att en begränsad budget inte behöver vara ett hinder. Om det finns ett kabelnät i fastigheten, för satellit-TV och/eller kabel-TV-mottagning, kan detta bli det höghastighetsnätverk för bredband som behövs. Det finns inget behov av att ersätta detta med kostsamma fiberinstallationer till de enskilda lägenheterna.

"InCoax stöder the Housing Associations´ Charitable Trusts viktiga arbete för inkludering och välmående hos utsatta grupper i samhället", säger InCoax marknads-, försäljnings- och produktledningschef Helge Tiainen. ”Vi har ett fungerande samarbete med liknande organisationer i USA, där vi nyligen hjälpte till att driftsätta ett nätverk för bredband i ett stort lägenhetskomplex i Austin, Texas. Lägenhetsinnehavarna har där nu kostnadseffektiv tillgång till bredbandsuppkoppling, vilken möjliggör utbildning, vård- och anställningskontakter direkt från hemmet.”

“Vi ser InCoax bredbandslösning som ett bra alternativ för att snabbare minska sociala klyftor”, säger Michael McLaughlin, HACT Digital Lead.

Med InCoax -teknik kan du få upp till 2,5 Gbps bredbandshastighet i ett antenn-nätverk, vilket ger upp till 1 Gbps symmetrisk datahastighet till varje lägenhet (vilket är långt över genomsnittlig användning). Anslut helt enkelt operatörens inkommande fiber till InCoax kontrollenhet och vidare till byggnadens befintliga antenn-nätverk. Bredbandsanslutning är nu tillgänglig i lägenheterna med hjälp av InCoax -modem anslutna till antennuttagen. Inställning (provisionering) av tjänsterna görs via internet och med s k Zero Touch Provisioning (ZTP) görs konfigurationen snabbt och enkelt.

Snabbare distribution, färre problem och lägre kostnad.

Se hur det fungerar här: incoax.com/fiber-extension/
 

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2022 kl. 08.30 (CET).


För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52


Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer.
För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar