InCoax erhåller ytterligare order på 2 MSEK från amerikanska Fiber/LAN-operatören

Operatören har för närvarande cirka en halv miljon abonnenter och är aktiv i 19 storstadsområden i USA av vilka InCoax finns installerad i nio områden.

”Fiber/LAN-operatören följer upp den stabila beställningsvolymen från 2021 med en ny order under det nyligen tecknade Master Purchase Agreement (MPA)”, säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax Networks.

InCoax MoCA Access 2.5-plattformen är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt för att genomföra fiberstrategin hela vägen till användaren i flerfamiljshus. Implementering av InCoax Fiber Access Extension-lösningen accelererar antalet driftsättningar och kortar tiden till ökade intäkter för operatören.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 januari 2022 kl. 08.30 (CET).