InCoax Networks AB meddelar byte av Certified Adviser till Vator Securities

InCoax Networks AB (publ) (“Bolaget”), meddelar härmed att Bolaget har ingått avtal med Vator Securities AB (”Vator Securities”) avseende tjänsten som Certified Adviser. Vator Securities tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 maj 2023.

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabitslösningar.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2023 kl. 09:00 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) återanvänder fastigheters befintliga koaxialkabelnät för bredbandsåtkomst i fiberinstallationer (FTTH) till världens ledande bredbandsoperatörer.
Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement till fiber, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital inkludering och internetåtkomst för alla.


För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar