InCoax Networks AB har erhållit Tillväxtverkets godkännande av bidrag för korttidsarbete vilket nu genomförts

”Som en följd av den pågående covid-19-pandemin har Tillväxtverket godkänt InCoax Networks ansökan om bidrag för korttidsarbete av personal. Baserat på detta, har individuella överenskommelser gjorts med cirka 75% av de anställda att arbeta två dagar i veckan till och med 2020-08-05. Bolaget fortsätter också med arbetet att identifiera ytterligare kostnadsbesparingar i verksamheten, vilka succesivt kommer att genomföras, dock utan att skära i de aktiviteter och projekt som ger bolaget potentiellt stort värdeskapande framöver”, säger Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks.

Dokument & länkar