InCoax rätt positionerat för att kapitalisera på multimiljardinvesteringar i amerikanska fibernätverk

Lund den 8 november 2022 – Bredbandstjänster till privata och kommersiella kunder har traditionellt levererats av kabel-TV-, telekom- och mobiloperatörer. Kabel-TV-operatörerna har kunnat erbjuda både TV och relativt snabba bredbandstjänster på över 100Mbps, medan telekomoperatörerna har erbjudit telefoni och långsamma DSL tjänster under 100Mbps.  Amerikanska myndigheter har genom olika federala och delstatliga program som RDOF Phase 1, ARPA, USDA ReConnect och BEAD, avsatt ca 70 miljarder USD i nationell utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i perioden fram till 2031. InCoax senaste order på 34MSEK från den amerikanska fiber/LAN-operatören avspeglar denna investeringsboom och operatören har lanserat en omfattande tillväxtplan för att på allvar utmana de stora kabel- och teleoperatörerna på accesslösningar med multigigabitbandbredd.

Som i de flesta stora infrastruktursatsningar varierar förutsättningar stort mellan landsbygd och storstad. Även om fiber hela vägen till konsumenten (FTTH) kan tyckas vara att föredra, kan hindren i existerande byggnader vara många och alltför stora för att det kostnadseffektivt skulle vara en försvarbar universallösning. Dessa byggnader har i många fall passerats utan uppkoppling just för att det inte varit ekonomiskt lönsamt, men idag finns det kompletterande teknologier till FTTH som använder existerande kabelinfrastruktur för bredbandsuppkoppling med multigigabitshastighet. Exklusiva nyttjanderätter av fastigheters bredbandsinfrastruktur som exempelvis koaxialkabelnäten, vilka tidigare har utgjort ett hinder avregleras samtidigt. Federal Communications Commission (FCC) antog nyligen regler som ger innehavare av lägenheter och kontorsbyggnader mer valfrihet, vilket ökar konkurrens och valmöjligheter för bredbandstjänster. Genom att använda incoax.com. teknik för fastighetsnät öppnas marknaden för att med en mindre komplex installation accelerera abonnenttillväxten. Byggnader med befintliga koaxialkabelnätverk ger operatörer ett alternativ till dyra och arbetsintensiva fiberinstallationer inuti byggnaderna.

"Amerikanska myndigheters stöd till bredbandsutbyggnad och FCC:s beslut att avskaffa de exklusiva nyttjanderätterna kommer att bidra till att ge valmöjlighet av både accesslösning och bredbandsleverantör för att ge miljontals amerikanska lägenhetsinnehavare mer makt att välja den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för bredband. InCoax teknologi står väl positionerad på denna marknad", säger InCoax VD Jörgen Ekengren.

InCoax systemlösningar finns installerade i ett 10-tal amerikanska storstadsområden och med den nya ordern utökas installationer till ytterligare 5 städer som tillhandahåller symmetriska Multigigabit-tjänster under 2023.

Detta följer också presidentens exekutiva order som gav FCC i uppdrag att inta en mer granskande hållning till uppgörelser mellan fastighetsägare och leverantörer som lämnar hyresgäster utan eller begränsade alternativ. Att ge abonnenterna makt att göra sina egna val och möjliggöra fri konkurrens bör i och med detta göra de boende i flerfamiljshus till de stora vinnarna på lång sikt.

Läs mer om InCoax och dess MultiGigabit-lösningar incoax.com.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer.

För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar