InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – juni 2021

Finansiell utveckling

April–juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 854 654 SEK (440 445), fortsatt mycket högre omsättning än föregående år, drivet av fakturering till en USA-baserad Fiber/LAN operatör.
 • Rörelseresultatet uppgick till –5 730 826 SEK (–14 623 807), en förbättring drivet av ökad försäljning, aktivering av utvecklingskostnader samt lägre personalkostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till –5 760 364 SEK (–14 696 125), och resultat per aktie uppgick till –0,16 SEK (–0,80).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet förbättrades till 25 360 137 SEK
  (908 106).

Januari–juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 025 343 SEK (682 212), vilket är den högsta faktureringen under ett halvår i företagets historia. Detta är drivet av faktureringen till en USA-baserad Fiber/LAN operatör.
 • Rörelseresultatet uppgick till –12 841 631 SEK (–31 995 688), en förbättring drivet av ökad försäljning, aktivering av utvecklingskostnader samt lägre personalkostnader
 • Resultat efter skatt uppgick till –12 891 586 SEK (–32 107 284), och resultat per aktie uppgick till –0,35 SEK (–1,75).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden förbättrades till 17 955 482 SEK (-16 214 700).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • InCoax erhåller två ordrar om totalt 5 MSEK från USA-baserad Fiber/LAN-operatör.
 • InCoax tar ytterligare order på 6,4 MSEK från USA-baserad Fiber/LAN operatör.
 • InCoax genomför en av huvudägarna Saugatuck Invest AB fullt ut garanterad företrädesemission på 41 163 592,50 SEK före emissionskostnader.
 • InCoax intensifierar lagd marknads- och kommunikationsstrategi genom deltagande i paneldebatt med ledande aktörer inom bredbandsteknologi såsom; Broadband Forum, British Telecom och Verizon/MoCA. Ytterligare artiklar publiceras med stort genomslag i fackpressen och kostnadseffektiv riktad marknadsföring genom sociala medier.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Emil Bendroth är åter i tjänst som ordinarie CFO.
 • Morten Werther rekryteras som ny Utvecklingschef och medlem av ledningsgruppen. Tillträder tjänsten den 23 augusti.
 • Ny produkt för den växande XGS-PON marknaden förlanseras på mässan Fiber Connect 25-28 juli i Nashville, USA.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet. Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com. 

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöraenligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendekontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 08:00 (CEST).

Dokument & länkar