InCoax säkrar följdorder på 3,1 MUSD (34,7 MSEK) från amerikanska Fiber/LAN-operatören

InCoax och operatören har under en tid fört diskussioner kring en mer långsiktig och gemensam planering för att säkerställa den expansion som operatören avser att genomföra med InCoax teknologi. Detta har resulterat i en större order som ger möjlighet till att säkerställa tillgänglighet av produkter för resten av 2022 och 2023.

"Vi ser fram emot att vara en del i operatörens fortsatta expansion på den amerikanska bredbandsmarknaden med vår systemlösning och denna order ger oss bra förutsättningar att leverera i linje med kundens önskemål”, säger Jörgen Ekengren, VD för InCoax Networks AB.

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabitslösningar.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2022 kl. 08:30 (CEST).

För ytterligare information:

Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer. För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar