InCoax Networks AB informerar om dialog med Tier-1, affärsläget och kommunicerar uppdaterade finansiella mål

Det finns ett fortsatt stort intresse från operatören att gå vidare med InCoax lösning. Dock har operatören beslutat att vänta till budgetåret 2023 med att gå vidare i processen. Detta beror förutom budgettekniska skäl även på en pågående utrullning av G.fast 212 som konsumerar mycket resurser hos operatören under närmaste halvåret.

Parallellt har operatören under senvåren begärt en riktad offertförfrågan på produkter avsedda för privata enfamiljshus. InCoax har precis genomfört framgångsrika labb-tester av våra produkter hos operatören och går under sommaren in i ett fullskaligt fält-test i ett 10-tal fastigheter i USA. InCoax bedömer att beslutsprocessen för detta projekt är snabb med potentiell order under det tredje kvartalet 2022. Operatören har ett behov av att konvertera cirka fyra miljoner villor under en 3-5-årsperiod.

Andra operatörer med löpande driftsättning av InCoax system fortsätter att lägga order enligt plan och InCoax räknar med fortsatta beställningar under det andra halvåret. Möjlighet till nyinstallationer styrs i hög grad av installationskapaciteten. Den kompetens som behövs för installationer har visat sig vara en generell flaskhals och operatörerna är inte tillbaka på den kapacitet de hade innan pandemin.

Den nya produkten D2501 är för närvarande i labb-test hos två operatörer i USA. I EU har labbtest inletts med en operatör och en annan operatör går nu in i ett skarpt fält-test i fyra byggnader. Efter deltagande på mässor i maj och juni i EU och USA har ytterligare operatörer visat intresse och InCoax räknar med att inleda tester hos flera av dessa under andra halvåret av 2022. InCoax ser positivt på möjligheten att expandera försäljningen av befintliga produkter såväl som D2501.

Intresset för bredbandslösningar i s k ”Social Housing” är stort i både Storbritannien och USA. InCoax har bland annat ett pågående samarbetet med PC´s for People vilka tillhandahåller bredbandslösningar inom detta område i USA. Detta är en stor marknad som stöds på federal och delstatlig nivå via den budget på 65 miljarder USD för bredbandsutbyggnad som kongressen fattade beslut om förra hösten. InCoax har även pågående dialoger med flera städer i Storbritannien som vill erbjuda liknande lösningar.

De två senaste åren har inte saknat utmaningar till följd av pandemin som bland annat kraftigt begränsat möjligheten till säljaktiviteter och resor. Dessutom har vi upplevt den kanske svåraste situationen någonsin på komponentmarknaden. InCoax har trots det kunnat hantera situationen på ett acceptabelt sätt. Konflikten i Ukraina har dock spätt på utmaningarna och InCoax har till följd av detta fått förlängda transporttider för sina produkter eftersom det numera inte är möjligt att transportera landvägen via Ryssland längre.

Baserat på ovanstående har styrelsen i InCoax beslutat att revidera bolagets finansiella mål för 2022. Bedömningen nu är att InCoax kommer ha en nettoomsättning på 25 MSEK för 2022. De tidigare kommunicerade tillväxtmålen kvarstår.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2022 kl. 09:00 (CEST).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. InCoax erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer. För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar