Nordamerikansk Tier 1 operatör utökar projektsamarbetet med InCoax och lägger order för fälttest

Tier 1 operatören har beslutat att utöka omfattningen av de pågående utvärderingarna av InCoax MoCA Access 2.5 plattform för multigigabit tjänster. Detta kommer att ske i en systemlösning, realiserad i hård- och mjukvara, som är nära de seriemässiga krav som Tier-1 operatören ställer.  I det utökade projektet kommer InCoax och operatören, i nära samarbete, verifiera operatörens nödvändiga och önskvärda funktionaliteter i fälttester under början av andra kvartalet 2021.

 “Det är mycket tillfredsställande att denna nordamerikanska Tier 1 operatör väljer att gå vidare med en utökad projektomfattning och det visar att vår föreslagna lösning är konkurrenskraftig och potentiellt disruptiv gentemot deras nuvarande access teknologier. Det representerar en mycket stor affärsmöjlighet för InCoax som också i nästa steg kan ligga till grund för andra potentiella operatörskunder”, säger Jörgen Ekengren, VD på InCoax.

InCoax MoCA Access 2.5-plattformen ger upp till 2,5 Gbps kapacitet till enskilda abonnenter på ett kostnadseffektivt sätt och kan samexistera med andra TV tjänster. InCoax lösning är mycket skalbar för att betjäna både villor, flerfamiljshus och hotell. Lösningen har ett rikt utbud av nätverksfunktioner som enkelt kan integreras med operatörens befintliga managementplattformar.

”Vi är mycket nöjda över att denna operatör har beslutat att gå vidare i ett fördjupat samarbete med InCoax i ett utökat projekt. Med vår lösning kan vi ge operatörsindustrin möjligheten att tillhandahålla multigigabittjänster till sina abonnenter till en mycket konkurrenskraftig kostnad. Jag har stora förväntningar på detta projekt och den framtida kommersiella relationen med denna operatör liksom med andra operatörer med liknande användningsfall. Det faktum att denna nordamerikanska Tier-1 operatör nu är villig att delfinansiera vår utveckling är också en tydlig indikation på att vi har en mycket intressant accesslösning som de vill se realiserad i sina accessnätverk", säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020 kl. 12.30 (CET)

Dokument & länkar