InCoax erhåller tilläggsorder på Managed Services på 1 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN operatören.

Tjänsten Managed Services för driftsatta anläggningar leder till en djupare integration med operatörens organisation. Det kompletterar vårt erbjudande av traditionella hård- och mjukvarulösningar och stärker banden mellan våra två företag”, säger Andreas Bergman, Head of Sales på InCoax Networks AB.

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabitslösningar.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december 2022 kl. 11:00 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) återanvänder fastigheters befintliga koaxialkabelnät för bredbandsåtkomst i fiberinstallationer (FTTH) till världens ledande bredbandsoperatörer.
Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt, kostnadseffektivt samt smidigt komplement till fiber, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital inkludering och internetåtkomst för alla.
För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar