InCoax tar initial order från USA-baserade Tier 1-operatören

"Detta är en strategisk order som fördjupar vårt samarbete med Tier-1-operatören och banar väg för ytterligare affärer i detta användningsfall och andra pågående projekt. Denna möjlighet har potential att avsevärt stärka vår närvaro på den amerikanska marknaden”, säger Helge Tiainen, InCoax Head of Marketing, Sales and Product Management.

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabitslösningar.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 september 2022 kl. 10:30 (CEST).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer. För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar