Valberedningen för InCoax Networks AB föreslår Alf Eriksson som ny styrelseledamot

Alf Eriksson tillför gedigen erfarenhet efter mer än 30 år inom telekomindustrin. Alf Eriksson, född 1961, har arbetat i ledande ställning i såväl världsledande börsnoterade bolag som mindre onoterade teknikorienterade bolag. Alf Eriksson har studerat mjukvaruutveckling (ADB-linjen), nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet, samt har en examen i ekonomi och marknadsföring från IHM Business School i Stockholm. Efter studierna följde 10 år i olika befattningar på Ericsson, i Sverige och i Nordamerika. Sedan år 2000 har Alf Eriksson verkat både som konsult och operativt i ett antal ledande svenska konsult- och teknikföretag. Alf Eriksson är dessutom välbekant med InCoax och dess verksamhet efter en tidigare period som styrelseledamot i Bolaget. Han är för närvarande verkställande direktör i Eskadenia Software AB.

“InCoax teknologi ligger helt rätt i tiden och erbjuder en potentiellt disruptiv lösning för operatörer och andra kunder. Jag ser fram emot ett engagemang med InCoax och möjligheterna till att utveckla Bolagets unika erbjudande. Jag kan bidra med erfarenhet av att arbeta med ledande internationella operatörer men är också väl insatt i kunskapsintensiva och snabbväxande bolags utmaningar och ser fram emot att stötta InCoax i dess spännande utveckling”, säger Alf Eriksson.

“Det är mycket glädjande att kunna tillkännage Alf Eriksson som ny styrelseledamot i InCoax. Alf har mycket värdefull erfarenhet, från ”hands on” mjukvaruutveckling, ledarskap inom högteknologisk telekomverksamhet till försäljning och kundrelationer med globala Tier 1-operatörer. Jag ser fram emot att arbeta med Alf Eriksson, de andra styrelseledamöterna och InCoax-teamet, med VD Jörgen Ekengren i spetsen, för att skapa betydande kund- och aktieägarvärde framöver”, säger Peter Agardh, styrelseordförande.

För mer information hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman som offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Valberedningen består av Stefan Engström, representerande Saugatuck Invest AB, Anders Nilsson, representerande Norrlandspojkarna AB, Lars Berggren representerande BLL Invest AB samt styrelseordföranden Peter Agardh.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 08.30 CEST.

Dokument & länkar